Privacy policy

Chào mừng bạn đến với Comictoon - Ứng dụng đọc truyện tại Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Kstorybank (Sau đây gọi là “Ứng dụng”).

Trước khi truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đảm bảo đã đọc Điều khoản sử dụng dịch vụ này và hiểu được đầy đủ quyền lợi của mình đối với dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 

Nếu bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ Comictoon.

 

I. ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 

1.Comitoon chỉ dành cho những khách hàng từ 13 tuổi trở lên. Đối với trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi: Comictoon khuyến nghị cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn sử dụng Comictoon. 

2.Sau khi bạn đăng kí và trở thành người dùng chính thức của Comictoon, sử dụng dịch vụ do Comictoon cung cấp, bạn đồng ý Điều khoản sử dụng này của chúng tôi (Sau đây gọi là “Người dùng”). Thông tin được thu thập bởi ứng dụng bao gồm, nhưng không giới hạn từ tài khoản, giới tính, ngày sinh, ảnh đại diện, địa chỉ e-mail, thông tin thiết bị, thông tin địa lý, thông tin hoạt động, v...v. Mục đích của việc thu thập thông tin trên ứng dụng này là cung cấp cho Người dùng các dịch vụ được cá nhân hóa tốt hơn, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin của Người dùng. 

3.Bạn không được sử dụng tài khoản Người dùng của người khác khi không được phép. Khi tạo tài khoản Người dùng của bạn, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho Comictoon ngay lập tức về mọi vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

 

II. THAY ĐỔI/BỔ SUNG/CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

1.Với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Người dùng sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các dịch vụ đó, Comitoon luôn thay đổi, sửa đổi và cập nhật các Điều khoản sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào. Sửa đổi và cập nhật sẽ có hiệu lực sau 2 ngày kể từ khi được công bố. Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ. Vì vậy, Comictoon khuyến khích bạn nên xem các thông báo về thay đổi Điều khoản dịch vụ cũng như cập nhật phiên bản mới nhất.

 

2.Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Comictoon sau khi Comictoon thay đổi và/hoặc sửa đổi các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.

 

3.Người dùng chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin, dữ liệu cá nhân mà mình đã đăng ký với chúng tôi. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng ứng dụng Comictoon, Comictoon sẽ căn cứ trên những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Comictoon chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Comictoon trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời Comictoon không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

 

III. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập và sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Người dùng có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua việc sử dụng Ứng dụng.

IV. QUYỀN SỞ HỮU:

1.Tất cả bản quyền nội dung của Comictoon bao gồm nhưng không hạn chế: văn bản, hình ảnh, logo, dữ liệu, thông tin, sáng tạo, liên kết và ứng dụng…đều thuộc về Comictoon, Công ty TNHH Kstorybank và người cung cấp nội dung/thông tin cho Comictoon, đồng thời được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Bất cứ hành vi sao chép nào bằng văn bản của chúng tôi là xâm phạm bằng văn bản Công ty TNHH Kstorybank và tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm chúng tôi có quyền yêu cầu gỡ bỏ hoặc có thể xử lí bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. 

 

2.Quyền sở hữu đối với tất cả phần mềm được sử dụng ở Comictoon thuộc về Comictoon hoặc nhà cung cấp phần mềm đó, và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Các thông tin độc quyền của Comictoon có thể được đăng lại nếu được Comictoon đồng ý, và phải ghi rõ nguồn.

3.Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin của Ứng dụng. Bạn thừa nhận, chúng tôi là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

4.Đối với nội dung do Người dùng cung cấp. Với tư cách là Người dùng, Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Ứng dụng phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi nội dung được đưa ra mà không có sự đồng ý của người sở hữu bản quyền; không thuộc sở hữu của Bạn và/hoặc không được dùng theo ủy quyền từ chủ sở hữu. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho chúng tôi quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Người dùng khác truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng này. 

5.Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

V. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN QUYỀN

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan đến bản quyền các nội dung trên Comictoon, vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực tới địa chỉ email: kstorybank@gmail.com

Comictoon sẽ xem xét và phản hồi chậm nhất 72 giờ kể từ khi nhận phản hồi.

 

VI. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Comictoon, bạn không được thực hiện các hành vi sau:

1.Mọi hành vi chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, phá hoại thuần phong mĩ tục, sắc tộc, tôn giáo.

Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

2.Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

4. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

5.Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

6.Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

7. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên Comictoon.

8.Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

 

VII. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

 

Thông tin cá nhân được chia thành thông tin cá nhân bảo mật và thông tin cá nhân không bảo mật: 

- Thông tin cá nhân bảo mật chỉ thông tin liên quan đến quyền riêng tư hoặc danh tính cá nhân (như họ tên, số điện thoại…); 

- Thông tin cá nhân không bảo mật chỉ những thông tin khác ngoài thông tin cá nhân bảo mật, thông tin ghi chép cơ bản về trạng thái thao tác, thói quen sử dụng của Người dùng Comictoon được lưu lại rõ ràng và khách quan trên ứng dụng Comictoon, và những thông tin bảo mật được Người dùng đồng ý công khai.

Người dùng cho phép Comictoon sử dụng hoặc công khai các thông tin không bảo mật của Người dùng mà không cần được sự xác nhận và ủy quyền của người dùng.

Comictoon không công khai hoặc tiết lộ thông tin cá nhân bảo mật của Người dùng cho bên thứ ba nếu chưa được sự ủy quyền hợp pháp của người dùng, ngoại trừ những trường hợp sau:

1. Do Người dùng không bảo mật tốt các thông tin cá nhân, dẫn đến các thông tin không công khai bị lộ ra ngoài.

2. Rò rỉ dữ liệu, mất, bị trộm, hoặc bị giả mạo do các nguyên nhân như đường dây mạng, hacker tấn công, máy tính nhiễm virus, chính phủ kiểm soát...

3. Các luật liên quan hoặc quản lý dịch vụ Comictoon yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân bảo mật của người dùng.

4. Để bảo vệ sự an toàn về tính mạng và tài sản của Người dùng trong tình huống khẩn cấp.

 

VIII. ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT:

 

1.Bạn có quyền ngưng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách xóa tài khoản và ngừng các giao dịch liên quan.

2.Nếu như Comictoon xác định rằng Người dùng vi phạm quy định chính sách của thỏa thuận này thì có quyền chấm dứt dịch vụ và xóa thông tin Người dùng đó ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

3.Nếu bạn vi phạm các Điều khoản, tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hoặc qua email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

4.Thành viên sẽ được nhắc nhở 1 lần tối đa với 1 lỗi vi phạm. Nếu thành viên vẫn tái phạm thì bình luận sẽ bị xóa mà không báo trước.

5.Trường hợp Người dùng vi phạm phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, Nhà cung cấp có thể đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

IX. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

1.Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này. Các lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/hỏng hóc/nhiễu điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, vi rút máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi sẽ nằm ngoài việc chịu trách nhiệm pháp lý của chúng tôi.

 

2.Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi nhóm thứ ba khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong Ứng dụng hoặc nội dung chứa đựng trong phạm vi mọi site internet được kết nối với hoặc từ Ứng dụng. Nội dung trong phạm vi Ứng dụng và nội dung trong phạm vi các site internet được kết nối đến hoặc từ Ứng dụng có thể có lỗi kỹ thuật, các lỗi không chính xác khác, hoặc bất kỳ lỗi phát sinh nào. 

3.Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của Người dùng bất kỳ. nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ Nội dung nào của chúng tôi hoặc với các điều khoản này, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng Ứng dụng này.

 

4.Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

5.Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

 

X. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

 

1. Comictoon không đảm bảo rằng các dịch vụ miễn phí được cung cấp không bị sửa đổi, gián đoạn, chấm dứt, trì hoãn, cũng không đảm bảo thông tin cá nhân Người dùng tuyệt đối hoàn chỉnh và an toàn.

 

2. Comictoon không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc các dịch vụ miễn phí đối với Người dùng bị sửa đổi, gián đoạn, chấm dứt, trì hoãn, và bị mất thông tin cá nhân người dùng.

 

3. Ngoài việc được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc trong các điều khoản bổ sung, Comictoon sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào khác về Dịch vụ. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm khác.

 

XI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

1. Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

 

2. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

 

3. Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung và hoạt động của Ứng dụng. Nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến Ứng dụng vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi qua email: kstorybank@gmail.com.

 

4. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng.

 

 

XII. Hủy tư cách hội viên.

 

1. Bạn có thể yêu cầu hủy bỏ tư cách hội viên bất cứ lúc nào. Yêu cầu này sẽ được xử lý ngay lập tức.

 

2. Một số thông tin hội viên của bạn khi đăng nhập qua mạng xã hội có thể không bị xóa bỏ.

 

Tải app ngay

Hoặc scan QR code