PT Man Huấn Luyện Viên Kang

PT Man Huấn Luyện Viên Kang

Park Seong Cheol
Thể loại: Đời Thường - Thể Thao
Ai cũng nghĩ cuộc sống của một huấn luyện viên thể hình sẽ rất buồn chán và vô vị. Đó là do bạn chưa chơi đồ… à nhầm… là do bạn chưa đọc những mẫu truyện về cuộc sống của Kang oppa thôi!

Tải app ngay

Hoặc scan QR code